Informacja statystyczna – jak ją znaleźć?

Przygotowując raport rynkowy lub pisząc wniosek o grant, dotację unijną najczęściej potrzebujemy danych statystycznych. A to poszukujemy informacji o nakładach finansowych na naukę w Wielkopolsce lub informacji o wartości eksportu Francji do Rosji.

Dane statystyczne służą do określania trendów rynkowych, wyznaczania strategii i ścieżki rozwoju przedsiębiorstwa, a także rozpoznawania zapotrzebowania i możliwości w sektorze. Warto pamiętać, że szukając informacji statystycznych należy posługiwać się dobrej jakości źródłami posiadającymi możliwie najpełniejsze dane.

Poszukiwania proponuję zacząć od narodowych urzędów statystycznych. Prawie każdy kraj posiada naczelny organ administracyjny rejestrujący i zbierający dane statystyczne o życiu i funkcjonowaniu tego kraju. W przypadku Polski jest to Główny Urząd Statystyczny działający na mocy ustawy o statystyce publicznej. GUS gromadzi i udostępnia dane statystyczne dotyczące Polski. Część danych dostępna jest bezpłatnie za pośrednictwem serwisu internetowego http://stat.gov.pl/gus lub w bibliotekach oddziałów miejscowych. Serwis internetowy urzędu oferuje dostęp do kilku baz i rejestrów oraz zbioru różnego rodzaju zestawień i raportów. Jedną z baz dostępnych na stronie jest Bank Danych Lokalnych. Jest to baza zawierająca informacje o sytuacji społeczno-gospodarczej, demograficznej, społecznej oraz stanie środowiska, opisującym województwa, powiaty oraz gminy Polski. Jeśli chcemy uzyskać dane z bazy musimy je samodzielnie wygenerować.

Zrzut z ekranu strona Banku Danych Lokalnych GUS
Bank Danych Lokalnych GUS

Kolejną bazą jest baza demograficzna, której celem jest zapewnienie dostępu do informacji charakteryzujących sytuację demograficzną w Polsce. Można znaleźć tu informacje o ilości zawartych związków małżeńskich, ilości rozwodów i separacji. Baza pozwala także na wygenerowanie zestawień z informacją o narodzinach i zgonach oraz zawiera informacje o migracji Polaków. Informacje możemy uzyskać w odniesieniu do całego kraju, województwa, powiatu i części gmin i miast.

Baza Danych Handlu Zagranicznego zawiera informacje o imporcie i eksporcie towarów.  Dane o obrotach towarowych prezentowane na różnym poziomie szczegółowości grup produktów. Bardzo szczegółowe informacje udzielane są odpłatnie. Ważne by wiedzieć, że dane dotyczące obrotu towarem upubliczniane są tylko jeśli chodzi o całą Polskę. W bazach GUS próżno szukać informacji o eksporcie czy imporcie poszczególnych województw.

Wynik wyszukania wielkości  importu z Hiszpanii do Polski w 2011 na określoną grupę towarów
Wynik wyszukania w bazie Handlu Zagranicznego GUS wielkości importu z Hiszpanii do Polski w 2011 na określoną grupę towarów

Jednak to nadal nie wszystko co można znaleźć na stronie GUS. W portalu w dziale „Publikacje” znajdziemy liczne opracowania statystyczne z różnych lat i dziedzin życia od rolnictwa po rolę kobiety i mężczyzny na rynku pracy. Na stronie stat.gov.pl możemy również pobrać bezpłatnie roczniki statystyczne Polski oraz roczniki statystyczne województw. Dużo jeszcze można by się rozpisywać jakie dane statystyczne znaleźć można na tej stronie ale przejdźmy do innych źródeł.

Jeśli poszukujemy danych statystycznych dotyczących określonego obszaru życia, warto sprawdzić jaka agenda rządowa lub instytucja państwowa zajmuje się monitorowaniem tego obszaru. Bowiem może okazać się, że na ich stronie znajdziemy potrzebna nam informacje dużo szybciej niż wyszukując je w Google.

PRZYKŁAD: Planujemy rozszerzyć naszą ofertę o produkty skierowane do lekarzy i lekarzy dentystów. Jednak  musimy zdecydować od jakiego województwa zacząć wejście na rynek. Najlepiej zacząć tam gdzie lekarzy będzie najwięcej. Możemy się domyślać, że najwięcej będzie ich w województwie mazowiecki ale co potem? Małopolska? Wielkopolska? Organizacją monitorującą ten obszar jest Naczelna Izba Lekarska. Na stronie Izby w dziale rejestry znajduje się zakładka statystyka. W zestawieniu nr 1 „Zestawienie liczbowe lekarzy i lekarzy dentystów wg przynależności do okręgowej izby lekarskiej i tytułu zawodowego” znajdziemy informację, że drugą co do wielkości izbą lekarską jest izba na Śląsku, w Katowicach. Wnioskować możemy, że wielkość Izby odzwierciedla ilość lekarzy pracujących na danym terenie.

Informacje statystyczne na stronie Naczelnej Izby Lekarskiej
Informacje statystyczne na stronie Naczelnej Izby Lekarskiej

Stosując podobny schemat rozumowania łatwiej wam będzie odnaleźć potrzebne informacje statystyczne. Jednak jeśli okaże się, że państwowe jednostki nie mają danych? Pozostają stowarzyszenia i fundacje monitorujące ten obszar, albo informacje statystyczne zawarte w raportach komercyjnych przygotowanych na zlecenie przez firmy konsultingowe lub wydawnictwa.

Podsumowując w kilku krokach:

  1. Zastanawiamy się jakiego dokładnie rodzaju informacje będą nam potrzebne i jakiego obszaru życia bądź gospodarki dotyczą;
  2. Sprawdzamy bazy i stronę urzędu statystycznego oraz bazy międzynarodowej informacji statystycznej;
  3. Przeszukujemy strony ministerstwa odpowiedzialnego za dany obszar życia oraz poszukujemy instytucji państwowych działających w tym obszarze;
  4. Poszukujemy strony stowarzyszeń branżowych, związków zawodowych  i organizacji NGO z tego sektora;
  5. Szukamy raportów komercyjnych, artykułów z prasy branżowej , które mogą zawierać informacje statystyczne.
Ten schemat można zastosować do każdego rodzaju informacji statystycznej, bez względu na dziedzinę i kraj pochodzenia.

przeczytaj również