przykład wpisów w bazie bibliograficznej

przykład wpisów w bazie bibliograficznej