Global Styles

This page previews Global Fonts and Colors for this Kit. Changes made in Site Settings will be displayed here.

Global Colors

SYSTEM

Primary

Secondary

Body text

accent

custom

BG kIt

Blue Element

Blue Light BG

White Element

Transparent

Overlay bg

Global Fonts

SYSTEM

Primary

abcd

Secondary

abcd

body text

Looking to change global styles?
Click on top left menu in sidebar
and then select Site Settings.

accent text

abcd

custom

404 title

abcd

Hero headline

abcd

Box Title

abcd

Subtitle

abcd

Special Title

abcd

Body Text Italic Capitalize

abcd

Accent Text Underline

abcd

Buttons & Links

Buttons and links inherit their style from Global Fonts and Colors settings in Site Settings.

Zgadzam się na otrzymywanie pocztą elektroniczną na podany adres e-mail Newslettera Infobrokerska.pl (właścicielem marki jest Infomedia Group Sp. z o.o. Spk) oraz innych publikacji i informacji zawierających reklamy zgodnie z Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 Nr 144 poz.1204).